Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2010

Η οικοδομή έχει κλωνισθεί ανεπανόρθωτα

Υψηλός βαθμός συγκέντρωσης χαρακτηρίζει τον κλάδο τεχνικών εταιρειών, επισημαίνεται σε μελέτη της ICAP Group, ενώ το 2009 η αγορά των τεχνικών εταιρειών 7ης-6ης-5ης τάξης σημείωσε πτώση κατά 14,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με νεότερη έκδοση της Κλαδικής Μελέτης, η οποία κυκλοφόρησε από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group, ο κλάδος των τεχνικών εταιρειών των τριών ανώτερων εργοληπτικών πτυχίων κατέχει εξέχουσα θέση στον ευρύτερο κλάδο των κατασκευών, καθώς περιλαμβάνει αρκετές και μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις.
Η επανάκριση των πτυχίων των εργοληπτικών εταιρειών και η κατάταξη αυτών σε έξι νέες κατηγορίες πτυχίων, βάσει του Ν. 2940/2001 το 2003, επέφερε «συγκεντροποίηση» του κλάδου και μείωση του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων που είναι καταγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ).
Ο εξεταζόμενος κλάδος χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό, καθώς δραστηριοποιείται σε αυτόν μεγάλος αριθμός τεχνικών εταιρειών. Ο βαθμός συγκέντρωσής του είναι σχετικά υψηλός, εάν ως βάση ληφθεί το μέγεθος αγοράς των εταιρειών των τριών ανωτέρων τάξεων πτυχίου. Ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα κατέχουν οι μεγάλες τεχνικές εταιρείες, οι οποίες έχουν εδραιωμένο όνομα και φήμη στην αγορά, λόγω της μακροχρόνιας εμπειρίας τους στον χώρο των κατασκευών.
Το συνολικό μέγεθος αγοράς των τεχνικών εταιρειών 7ης-6ης-5ης τάξης (σε αξία) αυξήθηκε την τελευταία πενταετία με μέσο ετήσιο ρυθμό 12,5%. Ωστόσο, το 2009 η εν λόγω αγορά σημείωσε πτώση κατά 14,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου